Giftcard

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze giftcard-voorwaarden van toepassing op door De Harmonie uitgegeven giftcards. Door gebruik te maken van een De Harmonie Giftcard aanvaard je deze giftcard-voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 

1. Je dient de Giftcard zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Giftcards kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan De Harmonie te worden verstrekt.

 

2. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Giftcards. Iedere Giftcard is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum. Na de vervaldatum kan de Giftcard niet meer worden gebruikt.

 

3. Giftcards uitgegeven door De Harmonie aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij De Harmonie te Stationsstraat 26, 5038 ED Tilburg.

 

4. Giftcards of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. De restwaarde van de Giftcard kan worden gebruikt voor volgende aankopen.

 

5. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Giftcard(s), dient het verschil betaald te worden.

 

6. Het is niet toegestaan Giftcards of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten. 7. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Giftcards wordt ontzegd.